omgaan met drukte en rust

Hooggevoeligheid: zo zuiver je je hart

Het leven in drukke metropolen is opwindend en zinnenprikkelend. Als hss, high sensation seeker, kan ook ik bedwelmd raken van de grote wereldsteden en mezelf er een beetje in verliezen. Soms heb ik daar echt behoefte aan; ja, ook als hsp. Wat het lichaam betreft, is de mens echter geen stadsmens. Als we het begin van de verstedelijking definiëren als de opkomst van de industriële revolutie, wonen mensen minder dan 0,01 procent van de geschiedenis in stedelijke omgevingen. Meer dan 99,99 procent van de tijd heeft de mens doorgebracht in een natuurlijke habitat. Over een periode van ongeveer zes tot zeven miljoen jaar is ons genetisch materiaal ontwikkeld en aangepast aan bomen, planten, gras en aarde, in allerhande weersomstandigheden.

De kloof tussen stad en natuur

De kloof tussen de natuurlijke omgeving, waaraan onze lichaamsfuncties zijn aangepast, en de zeer verstedelijkte en kunstmatige omgeving waarin steeds meer mensen vandaag de dag wonen, is eigenlijk enorm. Deze kloof wordt ook steeds groter en steeds meer mensen wereldwijd gaan in steden wonen. Tegenwoordig woont iets meer dan 50% van de wereldbevolking in steden. De Verenigde Naties verwachten dat in 2050 maar liefst 70 procent van de wereldbevolking in de stad woont. Leuk voor de economie en het toerisme, maar hoe moet dat met onze fysiologie? Kunnen wij mensen zo snel aanpassen? Wat raken we kwijt?

Ons lichaam heeft de natuur nodig om zijn gezondheid op peil te houden, zich te ontdoen van stresshormonen en snel weer in balans te komen. Bomen en planten leveren ons niet alleen de noodzakelijke zuurstof, maar ook het perfecte milieu om te regenereren. Wie onvoldoende tijd in de natuur doorbrengt, kan lichamelijk niet meer voldoende herstellen, met als gevolg dat negatieve – orthosympatische – processen langer in het lichaam aanhouden en chronische stress ontstaat.

Wandelen

Terwijl ik dit schrijf, ben ik op weg naar huis na een zesdaags seminar in de bergen van Engadin in Zwitserland. Met zestien hooggevoeligen en twee trainers hebben we hard gewerkt aan diverse thema’s, waaronder stress. De groep heeft dagelijks de gelegenheid gehad om onder begeleiding en alleen te wandelen, en dat doet goed. Zelf blijf ik de meeste dagen binnen omdat ik naast de groepslessen ook nog individuele sessies geef. Op vrijdag, de laatste dag voor vertrek naar huis, stuur ik de groepsdeelnemers naar de rivier om op rituele wijze afscheid te nemen van oude ongewenste gedragspatronen. Wat laat je achter en wat neem je in de toekomst niet meer mee in je leven? Sommigen maken bootjes, anderen schreeuwen boven het geruis van de woest kolkende bergstroom uit en weer anderen laten hun tranen lopen.

Zelf wandel ik een stuk bergopwaarts. Ik kijk naar de flora en fauna, verbaas me over de schitterende patronen van bloemen en bladeren, adem de geur van de weegbree en het kliskruid in. Onwillekeurig begin ik te gapen en te gapen. In een tijdsbestek van enkele minuten gaap ik minstens dertig keer. Niet alleen omdat ik moe ben, maar om de negatieve energie kwijt te raken die ik ongemerkt aangetrokken heb. Ik sla daarom bewust met mijn armen door mijn energieveld, klop mijn lichaam af en blijf nog een tijdje gapen.

Ik steek mijn handen in een licht stroompje dat zich tussen gras en de eerste herfstbladeren door een weg naar de bergbeek baant. Van kleine platte stenen bouw ik een steenmannetje midden in het stroompje. Na een halfuur intens contact met de natuur aan de oever van de wilde bergstroom voel ik me schoon. Alle vreemde energie is uit me en ik voel me gereinigd.

Overdaad aan energieën

Onze primitieve voorouders gingen gebukt onder ziekten, weersgesteldheden, aanvallen van roofdieren, kindersterfte en fluctuaties in het voedselaanbod. Zij hadden geen stressvrij leven, evenmin als de meeste dieren in de natuur. Maar zij hadden wel de natuur om hun balans te bewaren. Toen we nog in kleine stammen in de jungle woonden, zagen we waarschijnlijk hooguit één vreemdeling per maand. Dat was de juiste hoeveelheid voor het hart om in een gezonde uitwisseling met zijn omgeving te zijn, waardoor het hart zich voldoende kon openen. Nu zien we soms honderden vreemden per dag. We reizen ermee in trein, bus en tram, we zitten ernaast op terrasjes en in restaurants, worden telkens met nieuwe collega’s geconfronteerd of zitten weer in een nieuwe klas. Die overdaad aan energieën is onmogelijk voor een lijf om te verwerken. Met name het hart(chakra) lijdt hieronder, met als gevolg dat het zich vrijwel continu sluit.

Alleen zijn met je hart

Minder ontmoetingen met vreemden doet het hart(chakra) goed. Er wordt misschien wel veel te veel waarde gehecht aan gezelligheid en samenzijn. Is het niet hoog tijd dat we het alleen zijn weer op waarde schatten? Als je het aan het hart vraagt, zal deze dit beamen omdat het er vaak naar snakt, vooral het hart van de introvert en de gevoelige mens.

Het is heel gezond om vaak alleen te zijn. Je hoeft je hiervoor niet te schamen of te verontschuldigen. Een hsp-hart heeft dit hard nodig. Jij bent mogelijk ook iemand die heimelijk verlangt om meer tijd alleen door te brengen. Doe dit dan bij voorkeur in energierijke natuur. Een plantsoentje of stadspark geeft onvoldoende bevrijdende en verlichtende schone energie. Hiervoor zijn geladen en gezonde bossen en velden nodig. Plekken waar zo weinig mogelijk is gespoten, en de natuur nog ongerept en wild is. Alleen wandelen of mediteren is vaak verrijkender dan samen. Ontdoe je bewust van negatieve energie die je (van anderen) hebt aangetrokken door je gaapreflex op te wekken. De kaak en de keel hangen nauw samen met het proces van reinigen. Het helpt je de kracht van een rustig hart te ontwikkelen en aangetrokken negatieve energieën kwijt te raken.

Wil jij als hsp je ware kracht vinden en deze verder ontwikkelen?

Susan Marletta Hart’s Leven met hooggevoeligheid training biedt concrete inzichten en oefeningen. Veel mensen ervaren hooggevoeligheid als een last. In deze trainingen staan oefeningen om hooggevoeligheid juist te benutten als hulpmiddel voor zelfontwikkeling. Een training vol praktische handvatten om je leven als hooggevoelige ook echt voluit te kunnen gaan leven.

Wil jij voluit leven met hooggevoeligheid? Bestel nu één van Susan’s boeken of meditaties.