Annuleringsvoorwaarden / Natuurlijk HSP

 

  1. De annuleringsvoorwaarden gelden voor deelnemers van de trainingen van Susan Marletta Hart / Natuurlijk HSP.
  2. Annuleren van de opleidingen en trainingen dienen schriftelijk te plaats te vinden. De datum en het tijdstip van ontvangst van de afmelding bepalen welke kosten moeten worden betaald.

 

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 0% van de overeengekomen prijs.

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs.

Annuleren tussen 1 maand en 1 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs.

Annuleren minder dan 1 week voor aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.

 

  1. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de overeenkomst tot maximaal 1 jaar wordt verschoven naar de volgende jaargang. In geval van annulering van de verschoven overeenkomst is deelnemer gehouden om 80% van de investering te voldoen over alle in de verschoven reserveringsovereenkomst vastgelegde kosten, alsmede de eventueel gemaakte onkosten. De betaling hiervan geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur hiervoor en voor de annuleringskosten van de training.

 

  1. Indien een deelnemer verhinderd is, kan een andere deelnemer per aanvang van de opleiding zijn/haar plaats innemen. Dit dient van tevoren met de opleiders schriftelijk te worden afgestemd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

 

  1. De opleiders behouden zich het recht voor om tot twee weken voor aanvang van de opleiding deze te annuleren wegens onvoldoende deelname.