Hoe meet je hooggevoeligheid?

,

Hoe zeker kun je zijn dat je hooggevoelg bent? Hoe zeker kun je zijn dat je kind hoogsensitief is? Deze vraag houd je misschien erg bezig. Als ouder is het natuurlijk belangrijk om de signalen van je kind te herkennen en te begrijpen. Hoogsensitiviteit is een eigenschap waarbij iemand gevoeliger is voor prikkels uit de omgeving, zoals geluiden, emoties van anderen en subtiele veranderingen in de omgeving. Sommige kinderen vertonen inderdaad tekenen van hoogsensitiviteit. Als je denkt dat je kind deze eigenschappen vertoont, kan het nuttig zijn om met een professional te praten, zoals een kinderpsycholoog of therapeut, die je kan helpen om te bepalen of je kind inderdaad hoogsensitief is en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Tot op heden is nog steeds de meest gangbare test, de test van Elaine Aron uit 1995. Nu is er ook een Nederlandse test, die internationaal aandacht krijgt: de SPSQ.

De SPSQ, de Sensory Processing Sensitivity Questionnaire,  is ontwikkeld door Véronique de Gucht en Dion Woestenberg van de universiteit van Leiden. Twee Leidse wetenschappers, die zich inzetten voor de hoogsensitieve persoon. Eerder publiceerden zij al The different faces of (high) sensitivity, toward a more comprehensive measurement instrument. Development and validation of the sensory processing sensitivity questionnaire (SPSQ), 2022, en Do gifted individuals exhibit higher levels of Sensory Processing Sensitivity and what role do openness and neuroticism play in this regard? (2023) en recent in European Journal of Psychological Assessment: Development and validation of the SPSQ-26: A short form of the Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ).

Véronique De Gucht heeft een masterdiploma in Klinische Psychologie, een gevorderd masterdiploma in cognitieve gedragstherapie en een doctoraat in Gezondheidspsychologie. Momenteel is ze universitair hoofddocent in Gezondheids- en Medische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar Medisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten en Somatoforme Stoornissen, en heeft zich recentelijk gespecialiseerd in Zintuiglijke Prikkelgevoeligheid, meer specifiek in relatie tot psychologische en somatische klachten. In samenwerking met Dion Woestenburg heeft ze de SPSQ ontwikkeld, en vervolgens omgezet in de SPS-Monitor, een app die gebruikers directe feedback biedt. De link naar deze vragenlijst wordt binnenkort ook gepubliceerd in mijn boek HSP op de werkvloer.

Dion H.A. Woestenburg heeft een masterdiploma behaald in de specialisatie Methodologie en Statistiek voor Psychologie. Hij heeft expertise op het terrein van data analyse, methodologie en statistisch programmeren. Hij is momenteel betrokken bij verschillende statistische projecten, waaronder wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van webapplicaties, data visualisatie en classificatietaken.

Er zijn meerdere HSP testen in omloop. De meest gebruikte is de oorspronkelijke test van Elaine Aron, de HSPS (Highly Sensitive Person Scale). Sommige therapeuten en deskundigen hanteren hun eigen test, zoals Esther Bergsma. De vragenlijst van De Gucht en Woestenburg geeft een completer beeld van hoogsensitiviteit doordat niet alleen de negatieve maar ook de positieve kanten van de eigenschap ruimschoots aan bod komen. Deze test bestaat uit zes verschillende schalen, namelijk 1) Zintuiglijke gevoeligheid voor subtiele interne en externe prikkels, 2) Sociaal-affectieve gevoeligheid, 3) Esthetische gevoeligheid, 4) Zintuiglijk welbevinden, 5) Zintuiglijk onbehagen, en 6) Emotionele en fysieke reactiviteit.

De Gucht: “De SPSQ loopt op dit ogenblik mee in een aantal studies, niet alleen in de algemene populatie maar ook in een aantal klinische populaties, waaronder een fMRI studie. Ons onderzoek naar hoogsensitiviteit loopt dus wel goed. Ik merk ook dat de interesse in de SPSQ toeneemt, zowel bij onderzoekers als bij clinici.

Op basis van de SPSQ werd een onlineapplicatie ontwikkeld, de SPS-Monitor. Na het invullen van deze monitor ontvang je onmiddellijk feedback over de manier waarop je hebt gescoord op de zes verschillende dimensies (laag/gemiddeld/hoog) en dit in vergelijking met de algemene bevolking. Wil je meer weten over deze test? Klik hier.

Wil je een consult om samen te achterhalen of jij of je kind hsp zijn? Boek een consult

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *